• pretax-2

  • pretax-1

  • pretax-4

  • Pretax voor een ideale zakelijke financiële workflow.
  • Pretax is een modern Belastingadvies- en Administratiekantoor.

Betaling motorrijtuigenbelasting

De rechtbank in Arnhem heeft in maart uitspraak gedaan inzake een naheffingsaanslag motorrijtuigenbelasting. Hierbij ging het om een door belanghebbende niet ontvangen ‘rekening’ over een bepaald tijdvak. De beslissing van de rechtbank heeft tot gevolg dat het niet ontvangen van de aanslag niet kan leiden tot vrijwaring van een naheffing als niet op tijd betaald wordt. De belanghebbende gaf aan dat hij geen betalingskenmerk kon opgeven doordat de rekening er niet was. De inspecteur geeft echter aan, dat in tegenspraak met andere belastingaanslagen, een betaling ook gedaan kan worden met het kenteken en tijdvak vermelding als kenmerk. Samenvattend: het is niet zo dat alle betalingen aan de belastingdienst, zonder geldig betalingskenmerk direct retour gestort worden. Een herkenbaar kenmerk zoals het kenteken (verder doordenkend, zou dit dus ook het BSN kunnen zijn) en een termijn kenmerk moeten dus ook werken…